AFFALD

Privat >>      Erhverv >>

 

 

 

 

 

 

DRIKKEVAND >>

 

 

 

 

 

 

 

SPILDEVAND >>

 

 


Nu er det tid til måleraflæsning 2016

Indberetningen af forbrug i 2016 kan ske nu og frem til den 10. januar 2017. Du kan gøre det via 'Min side' adgangskoderne du skal bruge står på det aflæsningskort du har modtaget.
På 'Min side' skal du første gang du logge ind opdatere dine personlige oplysninger.

 

Miljøkasse ordningen er frivillig. 
Tilmelding kan gøres på siden
Miljøkassen eller på tlf. 88 43 75 00

Åbningstider på alle
genbrugspladserne               
Se åbningstider.

Læs mere om den nye App,
eller se en instruktionsvideo
om, hvad den nye App kan.

 

 

aktuelt                 

  29. december 2016

Godkendt fyrværkeri kan afleveres på genbrugspladsen

Får du ikke skudt det hele af, kan du enten vælge at gemme det overskydende skyts eller aflevere det på genbrugspladsen. Du må gerne opbevare op til 5 kg fyrværkeri et tørt og sikkert sted, til gengæld må du ikke smide det i skraldespanden. Kontakt pladsmanden, når du kommer på genbrugspladsen, da skyts, der ikke er afskudt, skal behandles som farligt affald.
Afskudt skyts som tomme batterier og raketter skal afleveres i den brændbare container på genbrugspladsen og må ikke lægges i dagrenovationsbeholderen eller genbrugsbeholderen. Oplever du fusere eller skyts, der ikke virkede efter hensigten, så læg det i en spand med vand eller hæld vand over skytset. Husk at aflevere det på genbrugspladsen, da det skal behandles som farligt affald.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. december 2016

Julegavepapir er ikke til genanvendelse

Gavepapir samt bånd indeholder meget lidt papir, og må derfor ikke komme i genbrugsbeholderen. I stedet skal det hele i dagrenovationsbeholderen og til forbrænding.
Har du ikke plads i dagrenovationsbeholderen, så kom papiret i en klar affaldssæk og stil den ved siden af beholderen. Første gang du får tømt din dagrenovationsbeholder efter jul, altså uge 52 og uge 1, så tager vi skraldemanden den med for dig – uden ekstra omkostninger.
Blæser det, så læg en sten ovenpå posen så den ikke blæser væk.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. december 2016

Taksterne for 2017 kan nu ses

De forventede takster for 2017 kan du se her i takstbladene. Taksterne forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

Taksterne gældende for vand, spildevand og affald: Takstblad 2017
Taksterne gældende for transportører, virksomheder og institutioner på affaldsområdet: Takstblad Erhverv 2017

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Læs flere nyheder

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2017

 

   

   Husstandsomdelt december 2016:

    

   Indstik i folderen