AFFALD

Privat >>      Erhverv >>

 

 

 

 

 

 

DRIKKEVAND >>

 

 

 

 

 

 

 

SPILDEVAND >>

 

 

Landsdækkende medier:

 

 

Miljøkasse ordningen er frivillig. 
Tilmelding kan gøres på siden
Miljøkassen eller på tlf. 88 43 75 00

Åbningstider på alle
genbrugspladserne               
Se åbningstider.

Læs mere om den nye App,
eller se en instruktionsvideo
om, hvad den nye App kan.

 

 

aktuelt                 

  28. september 2015

Klagemulighed for kunder hos vand- og spildevandsforsyninger

Fra 1. oktober 2015 kan kunder hos almene vand- og spildevandsforsyningsselskaber fremsende klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bliver klagen indgivet, forsøges tvisten i første ombæring at løses i en mediationsfase. De nye klageadgange er kun gældende for vand og spildevand og ikke affald. Læs mere her eller under siderne om Spildevand.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. august 2015

Nye tømmeruter for affaldsbeholdere

Nu kommer ugen hvor der skiftes fra de gamle tømmeruter over på de nye tømmeruter. De husstande der får en anden tømmedag, har fået et brev fra os i uge 33 med alle datoer for resten af 2015. Har du ikke modtaget et brev, så har du samme tømmedag som du plejer. Men for alle vil de nye ruter betyde, at renovatøren kommer forbi din adresse på et andet tidspunktet end han plejer at gøre.

Fra og med mandag den 31. august tømmer Heissel/renovatøren dagrenovationsbeholderne efter de nye tømmeruter.

Mandag den 31. august kører Meldgaard genbrugstømninger sidste dag efter de gamle ruter. Tirsdag starter Heissel op og tømmer genbrug efter de nye ruter.

Fra lørdag den 29. august kan du se de nye tømmedatoer her og de kan hentes ind i mobiltelefons kalender via vores App. Husk at slette alle de gamle tømmedatoer først.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. august 2015

Nye modtagekrav for eternittagplader på genbrugspladserne og Tønder Deponi

Eternittagplader er støvende affald, der også kan indeholde asbest. Dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på vores modtageanlæg. For at minimere støvproblemet for både vores kunder og personale indføres der fra og med 1. september nye modtagekrav. Herefter kan man kun aflevere 5 stk. eternitplader på genbrugspladserne pr. dag pr. kunde og Deponiet modtager kun eternit opsamlet i Forsyningens egne Big-bags.

Læs mere om den nye ordning
 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. april 2015

Genbrugspladserne har åben om søndagen

Mens vi har sommertid har genbrugspladserne åbent om søndagen i tidsrummet: kl. 9-14. Den sidste søndag med søndagsåben bliver den 18. oktober.

Læs mere om genbrugspladserne

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Læs flere nyheder

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2015

 

   

    Husstandsomdelt

    

   Indstik i folderen