AFFALD

Privat >>      Erhverv >>

 

 

 

 

 

 

DRIKKEVAND >>

 

 

 

 

 

 

 

SPILDEVAND >>

 

 

Pinsen 2016


Genbrugspladserne holder lukket søndag den 15. maj og mandag den 16. maj

Genbrugspladserne i Hølleskov, Skærbæk, Løgumkloster, Tønder og på Rømø holder lukket helligdage, 1. maj og Grundlovsdag.

 

Ændrede tømmedage for genbrug og dagrenovation 

Husk at stille beholderen frem aftenen før til tømning.

normal tømmedag:

flyttet til:
2. Pinsedag mandag den 16. maj

tirsdag den 17. eller onsdag den 18. maj

 

 

Miljøkasse ordningen er frivillig. 
Tilmelding kan gøres på siden
Miljøkassen eller på tlf. 88 43 75 00

Åbningstider på alle
genbrugspladserne               
Se åbningstider.

Læs mere om den nye App,
eller se en instruktionsvideo
om, hvad den nye App kan.

 

 

aktuelt                 

  11. maj 2016

Ændrede tømmedage pga. Pinsen

Adresser der har normal tømmedag 2. Pinsedag, mandag den 16. maj får tømt enten tirsdag den 17. maj eller onsdag den 18. maj.
Husk at stille beholderen klar aftenen før, vores skraldemænd starter nemlig ud tidligere om morgenen, så de kan nå de mange ekstra beholdere.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. maj 2016

Genbrugspladserne holder lukket i Pinsen

Genbrugspladserne har lukket alle helligdage. Derfor holder genbrugspladserne lukket søndag den 15. maj og mandag den 16. maj.

Læs mere om genbrugspladserne

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. april 2016

Referaterne fra møderne om nye affaldsløsninger på Rømø

Søndag den 1. april 2016 var der orienteringsmøde om etablering af fælles affaldsløsninger i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø. Du kan nu læse referaterne her.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. marts 2016

Etablering af fælles affaldsløsninger på Rømø

I sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø skal der nu etableres fælles løsninger for dagrenovation. Miljøstationerne skal udvides med nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation. Foruden de nuværende placeringer af miljøstationer til det genanvendelige affald skal der med det nye tiltag findes placeringer til nye miljøstationer. Læs mere om det nye projekt.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. marts 2016

Genbrugspladserne har igen åben om søndagen

Søndagsåbent følger sommertiden og første søndag er den 3. april (27. marts er en helligdag derfor lukket) og sidste søndag vil derfor være den 23. oktober 2016.
Når vi har vintertid har alle pladser lukket om søndagen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. januar 2016

Separering af kloak i Arrild og Bredebro

I 2015 har Tønder Forsyning på vegne af Tønder Kommune foretaget en række undersøgelser i Arrild og den østlige del af Bredebro med henblik på at optimere udledning af spildevand og fremtidssikre kloakeringen. Du kan læse alle detaljer om undersøgelserne og separering, ligesom du også kan finde informationer om kloakarbejder på egen grund i de to byer og få indblik i et helt nyt tilbud om at modtage kr. 11.000 for at beholde dit tagvand på egen grund:

Læs mere om separering i Arrild
Læs mere om separering i Bredebro.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Læs flere nyheder

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2016

 

   

    Husstandsomdelt

    

   Indstik i folderen