Vandforbrug

Du betaler efter forbrugt vand, derfor er det en god ide at holde øje med forbruget. Ved at tjekke vandforbrugt i faste... >> 
 


Brug af regnvand

Genbrug af regnvand til tøjvask og wc-skyl. Læs mere om reglerne for etabering af regnvandsanlægget og om betaling af vandafledningsbidrag...>> 

 

Udskiftning af vandmålere

Status over udskiftningen af vandmålere og information om nøgle til stophane, der kan købes ...>> 

Vi tester i Højer lige nu...>>


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2017

 

   

   Husstandsomdelt december 2016:

    

   Indstik i folderen