Gebyrændringer på vand

 

Den faste målerafgift på vand er for 2013 fordoblet og vandafgiften sænket med 3,20 kr. inkl. moms pr. m3 som følge af en Bestyrelsesgodkendt ændret takstpolitik. Baggrunden for dette er et ønske om, at en væsentlig større del af indtægterne skal komme fra den faste afgift (en stigning fra 23 % af de samlede indtægter i 2012 til 46 % i 2013), så den faste afgift i højere grad kan finansiere den del af omkostningerne, der ikke er afhængig af vandforbruget.


For en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 130 m3 vil vandregningen være uændret, idet stigningen på den faste afgift vil modsvares af faldet af den variable vandafgift. Hvis der bruges mindre end 130 m3, vil vandregningen stige, og hvis der bruges mere end 130 m3, vil vandregningen falde.

 

Gebyr (kr. inkl. moms) 2012 2013 Noter
Vand (vandafgift, pr. m3) 17,98 14,78 1
Vand (fast målerafgift)    516 1.032 2


Note 1: Inkl. Statsafgift og drikkevandsbidrag, gebyret gælder ved et samlet forbrug på op til 10.000 m3.

Note 2: Gælder for målere op til 3 m3 pr. time
 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2014

 

   

 Folder for 2014: Husstandsomdelt