Genbrugspladser

 

Der er 5 genbrugspladser i Kommunen.

Tønder genbrugsplads, Håndværkervej 40, 6270 Tønder
tlf. 2447 0762

Hølleskov genbrugsplads, Hølleskovvej 9A, 6520 Toftlund
tlf. 2447 0764

Skærbæk genbrugsplads, Biovej 2, 6780 Skærbæk
tlf. 2447 0726

Løgumkloster genbrugsplads, Industrivej 17A, 6240 Løgumkloster
tlf. 2447 0732

Rømø genbrugsplads, Havnebyvej 114, 6792 Rømø
tlf. 2447 0788 


Det oplyste telefonnummer til hver plads benyttes kun, hvis du har spørgsmål vedr. genbrugspladsen og sortering af affald.


 


Genbrugspladsernes åbningstider gældende fra 1. januar 2015


Tønder Genbrugsplads
, Håndværkervej 40, 6270 Tønder

Mandag til fredag   kl. 9 - 17
Lørdag   kl. 9 - 16 NY
Søndag (vintertid)   Lukket
Søndag (sommertid)   kl. 9 - 14 NY

 

 

Skærbæk Genbrugsplads, Biovej 2, 6780 Skærbæk:

Mandag   Lukket NY
Tirsdag til fredag   kl. 10 - 17
Lørdag   kl. 9 - 16 NY
Søndag (vintertid)   Lukket
Søndag (sommertid)*   kl. 9 - 14 NY

 


Hølleskov Genbrugsplads
, Hølleskovvej 9A, 6520 Toftlund:

Mandag   kl. 10 - 17
Tirsdag   Lukket NY
Onsdag til fredag   kl. 10 - 17
Lørdag   kl. 9 - 16 NY
Søndag (vintertid)   Lukket
Søndag (sommertid)*   kl. 9 - 14 NY

 


Løgumkloster Genbrugsplads
, Industrivej 17A, 6240 Løgumkloster:

Mandag - tirsdag   kl. 10 - 17
Onsdag   Lukket NY
Torsdag - fredag   kl. 10 - 17
Lørdag   kl. 9 - 16 NY
Søndag (vintertid)   Lukket
Søndag (sommertid)*   kl. 9 - 14 NY

 


Rømø
Genbrugsplads, Havnebyvej 114, 6792 Rømø:

Fredag   kl. 10 - 17
Lørdag   kl. 9 - 16 NY
Søndag (vintertid)   Lukket
Søndag (sommertid)*   kl. 9 - 14 NY

 


* Søndagsåbent følger sommertiden og første søndag er den 29. marts og sidste søndag vil derfor være den 18. oktober 2015.
Når vi har vintertid har alle pladser lukket om søndagen.

 


Genbrugspladserne har lukket på følgende dage

Pladserne har lukket alle helligdage samt 1. maj, Grundlovsdag, 24. december og 31. december. 

 

Regler for adgang til genbrugspladserne

Der er kun adgang for køretøjer under 3.500 kg evt. med trailer, og kun kildesorteret affald må afleveres på genbrugspladsen og skal afleveres korrekt i de opstillede containere. 

Er du i tvivl om sorteringen af dit affald, så spørg pladsmanden om hjælp.


 

Affald på genbrugspladserne


På genbrugspladserne kan du komme af med genanvendeligt affald, deponeringsegnet affald, forbrændingsegnet affald, haveaffald og farligt affald. Men ikke dagrenovation.

Foruden genbrugspladserne så er der også en del grenpladser, hvor der kun kan afleveres gren- og haveaffald. Læs mere om grenpladserne.

Det er en rigtig god ide, at du sorterer dit affald hjemmefra. Det vil gøre det lettere for både dig og pladsmandskabet der skal hjælpe dig med at komme affaldet i de rigtige containere.

 

Klare plastsække

På genbrugspladsen må du nu kun komme med affald i klare, gennemsigtige plastsække. Slut med de sorte sække. Ordningen med gennemsigtige plastsække skal øge pladsmændenes mulighed for at kontrollere, at der ikke kommer forkert affald i de forskellige containere på genbrugspladsen.

 

Kanyler

Brugte kanyler skal altid afleveres i kanylebokse, uanset om du afleverer på apoteket eller på genbrugspladsen.
På genbrugspladsen kan du få kanylebokse gratis.
Kanyler må ikke komme i din dagrenovationsbeholder
.


 

Eternit - nyt

Eternitplader, hele plader med eller uden asbest,  skal stables i anviste big-bags. Plader der er knuste, skal emballeres i en anden anvist big-bag på genbrugspladsen.


 

Farligt affald

Kemikalie affald skal som udgangspunkt altid afleveres i original emballage, eller i emballage med tydelig mærkning af indhold.
Kemikalie affald kan kun afleveres i tætsluttet emballage.


 

Jord

Jordmængder under 1 m3 kan afleveres på en genbrugsplads uden anmeldelse og uden analyser. Hvis man flytter mere så skal det anmeldes til Kommunens miljøafdeling - læs mere på: www.toender.dk/ 

 

Anmeldelse af byggeaffald

Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller renovere - uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte er vindue.
Læs mere om anmeldereglerne for byggeaffald.

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2015

 

   

    Husstandsomdelt

    

   Indstik i folderen