KUNDESERVICE

Benyt dig af de viste eksempler eller klik på affald, drikkevand eller spildevand og se flere valgmuligheder.

Igangværende projekter

 

 

Renovering af boringer til drikkevand (opdateret 29.10.15)


 

Råvandsledning ny til Tønder Vandværk (opdateret 29.10.15)


 

Spildevandskloakering af Borg (opdateret 25.09.15)


 

Forundersøgelser separering af Bedsted (opdateret 23.09.15)


 

Renovering af kloak på Ulriksallé i Tønder (opdateret 24.08.15)


 

Renovering af kloak i Bredebro (opdateret 20.08.15)


 

Forundersøgelser separering af Bredebro (opdateret 20.08.15)


 

Forundersøgelser separering af dele af Arrild (opdateret 20.08.15)


 

Kloakering af Harres (opdateret 22.06.15)


 

Projektering af separatkloakeringen i Frifelt (opdateret 17.04.15)


 

Borgermøde d. 4. feb 2015 - spildevandskloakering Harres og Sølsted N. (opdateret 12.02.15)


 

Afsluttede projekter:

 

Ledningsrenovering på Vindmøllegade og Markledgade i Løgumkloster (opdateret 21.10.2015)


 

Nyt betonbassin på Møgeltønder gl. renseanlæg (opdateret 22.06.15)


 

Ledningsrenovering af hovedvandledning i Tønder (4.6.15)


 

Uvedkommende vand i Rejsby (opdateret 7.4.15)


 

Ledningsrenovering af hovedledning i Løgumkloster (opdateret 26.01.15)


 

Undersøgelse af uvedkommende vand i Rejsby (opdateret 30.12.14)


 

Strømperenovering af kloakledning Hartmannsvej i Tønder (26.11.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Tønder (opdateret 25.11.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Tønder (opdateret 29.10.14)


 

Oprensning af regnvandsbassin ved Ndr. Landevej/Rosinfelt, Tønder (opdateret 29.10.14)


 

Strømperenovering - Vestergade i Havneby på Rømø (opdateret 26.09.14)


 

Kloakrenovering i Drengsted pga. indsivning af grundvand (opdateret 26.09.14)


 

Renovering af kloakledning ved Engen i Løgumgårde (opdateret 25.11.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Tønder (opdateret 18.06.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Løgumkloster (opdateret 28.05.14)


 

Sektionsbrønde på Rømø (opdateret 28.05.14)


 

Nykloakering Toftum/Juvre, Rømø (opdateret 27.05.14)


 

Byggemodning af Viddingherredsgade 8b, Tønder (opdateret 27.05.14)


 

Byggemodning - Ny Tønder Stadion, Tønder (opdateret 27.05.14)


 

Udskiftning af hovedvandledning og alle stikledninger, Østergade i Tønder by, afsluttet i 2014 (opdateret 03.03.14)


 

Spildevandskloakering i det åbne land, afsluttet i 2013 (opdateret 04.03.14)


 

Separatkloakering Agerskov, etape 5, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Spildevandskloakering af Hjerpsted og Nørre Sejerslev, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Fejlretning og reparation af kloak i Jejsing, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Ny regnvandsledning, Kongevej 1-5, Tønder, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Kloakarbejde i Rørkær, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Separering af enkelte ejendomme i Visby, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Kloaksanering Melvang, Toftlund, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Separering af Jyllandsgade/Fynsgade, Toftlund, afsluttet 2013


 

Spildevandskloakering i det åbne land - Brønderby, afsluttet i 2013


 

Renovering af regnvandsledning, Kongevej syd, Tønder, afsluttet 2013


 

Renovering af kloakledning, Læssevej, Skærbæk, afsluttet 2013


 

Separatkloakering Brøns, afsluttet 2013


 

Renovering af kloak ved Engen, Løgumkloster, afsluttet 2012


 

Separering af Abild, afsluttet i 2012


 

Visby, Etape 2, Høybergvej 24 til 65, afsluttet i 2012


 

Spildevandskloakering Brøns, afsluttet i 2011


 

Separatkloakering af Toldbodgade/ Svinget, Toftlund, afsluttet 2010


 

Sanering af kloakken i Uldgade, Tønder, afsluttet i 2010


 

Kloakering af Lakolk 1, 3 og 5, afsluttet i 2009


 

Kloakering af Birkelev, afsluttet 2009


 

Sommerhusgrunde ved Vestergårdsvej, Rømø, afsluttet 2009


 

Plantagevej, Øster Højst, afsluttet 2009Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2015

 

   

    Husstandsomdelt

    

   Indstik i folderen