AFFALD

Privat >>      Erhverv >>

 

 

 

 

 

 

DRIKKEVAND >>

 

 

 

 

 

 

 

SPILDEVAND >>

 

 

Miljøkasse ordningen er frivillig. 
Tilmelding kan gøres på siden
Miljøkassen eller på tlf. 88 43 75 00

Åbningstider på alle
genbrugspladserne               
Se åbningstider.

Læs mere om den nye App,
eller se en instruktionsvideo
om, hvad den nye App kan.

 

 

aktuelt                 

  8. juli 2016

Affaldsø på Søndergade i Tønder

Information til brugerne af affaldsøen på Søndergade i Tønder. Affaldsøen kan nu igen benyttes. Beholderen til metal og glas er nu blevet repareret. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. april 2016

Referaterne fra møderne om nye affaldsløsninger på Rømø

Søndag den 1. april 2016 var der orienteringsmøde om etablering af fælles affaldsløsninger i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø. Du kan nu læse referaterne her.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. marts 2016

Etablering af fælles affaldsløsninger på Rømø

I sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø skal der nu etableres fælles løsninger for dagrenovation. Miljøstationerne skal udvides med nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation. Foruden de nuværende placeringer af miljøstationer til det genanvendelige affald skal der med det nye tiltag findes placeringer til nye miljøstationer. Læs mere om det nye projekt.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. marts 2016

Genbrugspladserne har igen åben om søndagen

Søndagsåbent følger sommertiden og første søndag er den 3. april (27. marts er en helligdag derfor lukket) og sidste søndag vil derfor være den 23. oktober 2016.
Når vi har vintertid har alle pladser lukket om søndagen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. januar 2016

Separering af kloak i Arrild og Bredebro

I 2015 har Tønder Forsyning på vegne af Tønder Kommune foretaget en række undersøgelser i Arrild og den østlige del af Bredebro med henblik på at optimere udledning af spildevand og fremtidssikre kloakeringen. Du kan læse alle detaljer om undersøgelserne og separering, ligesom du også kan finde informationer om kloakarbejder på egen grund i de to byer og få indblik i et helt nyt tilbud om at modtage kr. 11.000 for at beholde dit tagvand på egen grund:

Læs mere om separering i Arrild
Læs mere om separering i Bredebro.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Læs flere nyheder

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2016

 

   

    Husstandsomdelt

    

   Indstik i folderen