AFFALD

Privat >>      Erhverv >>

 

 

 

 

 

 

DRIKKEVAND >>

 

 

 

 

 

 

 

SPILDEVAND >>

 

 

Landsdækkende medier:

 

 

Miljøkasse ordningen er frivillig. 
Tilmelding kan gøres på siden
Miljøkassen eller på tlf. 88 43 75 00

Åbningstider på alle
genbrugspladserne               
Se åbningstider.

Læs mere om den nye App,
eller se en instruktionsvideo
om, hvad den nye App kan.

 

 

aktuelt                 

  10. februar 2016

Dagrenovation og manglende tømninger den 9.2.16

Renovatøren har tirsdag eftermiddag haft et nedbrud på en af bilerne, derfor er der mange i Møgeltønder området, der ikke har fået tømt deres dagrenovationsbeholder. Tømningerne vil blive udført i dag onsdag eller senest torsdag den 10. og 11. februar - så lad beholderen stå fremme til tømning.

Se listen over adresser der ikke fik tømt.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. januar 2016

Separering af kloak i Arrild og Bredebro

I 2015 har Tønder Forsyning på vegne af Tønder Kommune foretaget en række undersøgelser i Arrild og den østlige del af Bredebro med henblik på at optimere udledning af spildevand og fremtidssikre kloakeringen. Du kan læse alle detaljer om undersøgelserne og separering, ligesom du også kan finde informationer om kloakarbejder på egen grund i de to byer og få indblik i et helt nyt tilbud om at modtage kr. 11.000 for at beholde dit tagvand på egen grund:

Læs mere om separering i Arrild
Læs mere om separering i Bredebro.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26. december 2015

Godkendt fyrværkeri kan afleveres på genbrugspladsen

Får du ikke skudt det hele af, kan du enten vælge at gemme det overskydende skyts eller aflevere det på genbrugspladsen. Du må gerne opbevare op til 5 kg fyrværkeri et tørt og sikkert sted, til gengæld må du ikke smide det i skraldespanden. Kontakt pladsmanden, når du kommer på genbrugspladsen, da skyts, der ikke er afskudt, skal behandles som farligt affald.
Afskudt skyts som tomme batterier og raketter skal afleveres i den brændbare container på genbrugspladsen og må ikke lægges i dagrenovationsbeholderen eller genbrugsbeholderen. Oplever du fusere eller skyts, der ikke virkede efter hensigten, så læg det i en spand med vand eller hæld vand over skytset. Husk at aflevere det på genbrugspladsen, da det skal behandles som farligt affald.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. december 2015

Vi tester i Højer lige nu

Igennem en årrække har vi løbende udskiftet vandmålere til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning. Udskiftningerne er endnu ikke helt afsluttet, men vi har nu påbegyndt næste fase med at få indsamlet målerdata fra de elektroniske vandmålere. Indsamlingen gøres i dag ved at vi kører langsomt forbi husstandene i udvalgte områder. Men i fremtiden skal det gerne ske via antenner, der modtager data fra de elektroniske vandmålere og videresender måledata til os. Læs mere her.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. december 2015

Nu kan du se taksterne for 2016

Taksterne gældende for vand, spildevand og affald: Takstblad 2016
Taksterne gældende for transportører, virksomheder og institutioner på affaldsområdet: Takstblad Erhverv 2016

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Læs flere nyheder

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2016

 

   

    Husstandsomdelt

    

   Indstik i folderen