AFFALD

Privat >>      Erhverv >>

 

 

 

 

 

 

DRIKKEVAND >>

 

 

 

 

 

 

 

SPILDEVAND >>

 

 

Du skal have ny genbrugsbeholder!
29. januar begynder vi at udskifte de
gamle beholdere. Hvad skal du gøre

Åbningstider på alle
genbrugspladserne               
Se åbningstider.

Læs mere om den nye App,
eller se en instruktionsvideo
om, hvad den nye App kan.

 

 

aktuelt                 

  29. december 2017

Godkendt fyrværkeri og aflevering på genbrugspladsen

Får du ikke skudt det hele af, kan du enten vælge at gemme det overskydende skyts eller aflevere det på genbrugspladsen. Du må gerne opbevare op til 5 kg fyrværkeri et tørt og sikkert sted, til gengæld må du ikke smide det i skraldespanden eller i miljøkassen. Kontakt pladsmanden, når du kommer på genbrugspladsen, da skyts, der ikke er afskudt, skal behandles som farligt affald.

Oplever du fusere eller skyts, der ikke virkede efter hensigten, så læg det i en spand med vand eller hæld vand over skytset. Husk at aflevere det på genbrugspladsen, da det skal behandles som farligt affald.

Afskudt skyts som tomme batterier og raketter skal afleveres i den brændbare container på genbrugspladsen og må ikke lægges i dagrenovationsbeholderen eller genbrugsbeholderen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. december 2017

Julegavepapir er ikke til genanvendelse

Gavepapir samt bånd indeholder meget lidt papir, og må derfor ikke komme i genbrugsbeholderen. I stedet skal det hele i dagrenovationsbeholderen og til forbrænding.
Har du ikke plads i dagrenovationsbeholderen, så kom papiret i en klar affaldssæk og stil den ved siden af beholderen. Første gang du får tømt din dagrenovationsbeholder efter jul, altså uge 52 og uge 1, så tager skraldemanden den med for dig – uden ekstra omkostninger.
Blæser det, så læg en sten ovenpå posen så den ikke blæser væk. Læs mere

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. december 2017

Resultatet af forbrugervalget 2017

Ud af ca. 20.000 stemmeberettigede, hvoraf flere har haft mulighed for at afgive 2 stemmer, er der afgivet i alt 412 stemmer.
Resultatet af forbrugervalget er, at Lisbeth Oxholm Andersen har fået 162 stemmer og Bo Jacobsen har fået 117 stemmer. De er dermed valgt som forbrugerrepræsentanter til Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.
Simon Mikkelsen har fået 72 stemmer, Tuk Andreasen har fået 61 stemmer og er dermed valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. december 2017

Jul og nytår betyder tømmeændringer for dagrenovation og genbrug

I forbindelse med julen og nytår er der ændringer af tømmedatoerne for affaldsbeholderen til genbrug og dagrenovation. Husk at stille beholderen ud aftenen før, da renovatørerne kommer tidligere end normalt. Se de ændrede tømmedatoer.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. december 2017

App er opdateret - også til iOS11

Til alle iPhone ejere så kan vi fortælle, at nu er Appen kommet igennem ved Appel og opdateringen til styresystemet iOS11 kan nu hentes.
Vi beklager, at det har taget så lang tid, men fejlen har ikke været ved os. Lige nu virker funktionen ikke med at hente tømmedatoerne over i kalenderen med iOS11 styresystem, der arbejdes på at finde en løsning. Men overførslen af datoer virker på alle øvrige telefoner.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. december 2017

Taksterne for 2018 kan nu ses på hjemmesiden

Taksterne for 2018 kan nu ses her på hjemmesiden. Taksterne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2017.

Taksterne gældende for vand, spildevand og affald: Takstblad 2018
Taksterne gældende for transportører, virksomheder og institutioner på affaldsområdet: Takstblad Erhverv 2018

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. september 2017

Ingen rester af Chloridazon i drikkevandet fra Tønder Forsyning

Tønder Forsyning har udtaget prøver af drikkevandet til analyse for pesticider (desphenyl-chloridazon) fra vandværkerne i Højer, Løgumkloster og Tønder. Der er ikke fundet spor af hverken ukrudtsmidlet desphenyl-chloridazon og nedbrydningsprodukter fra chloridazon på nogen af vandværkerne.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Læs flere nyheder

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

   

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen