Modtagekrav for eternit fra og med 1.9.2015


Nye modtagekrav for eternittagplader på genbrugspladserne og Tønder Deponi


Eternittagplader er støvende affald, der også kan indeholde asbest. Dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på vores modtageanlæg. For at minimere støvproblemet for både vores kunder og personale indføres der nye modtagekrav. Herefter kan man kun aflevere:

  • 5 stk. eternitplader på genbrugspladserne pr. dag pr. kunde
  • Deponiet modtager kun eternit opsamlet i Forsyningens egne Big-bags

Læs mere om den nye ordning
 

 

Aske fra brændeovnen og grillen


Aske skal når den er kold samles i en plastikpose. Posen skal bindes så den er lukket inden den kommes i affaldsbeholderen til dagrenovation. Så får skraldemanden ikke asken i hovedet når han tømmer din dagrenovationsbeholder.

Dette gælder både når du har grillet, og når du tømmer askeskuffen fra din brændeovn eller fjerner asken fra din pejs. Aske skal altid være i lukkede poser. 

 

 

 

Vandets vej - informationsfilm

 

Tønder Forsyning har, sammen med en række andre vandforsyninger, været med til at udvikle og finansiere en undervisningsfilm om det vand, der bruges som drikkevand og det vand, der er brugt som drikkevand.

 

Filmen kan ses og downloades fra http://vandfilm.vandetsvej.dk

 

Filmen findes også opdelt i afsnit, som hver for sig kan downloades og redigeres af eleverne selv. Det er muligt at indsætte egne billeder eller videoklip i de enkelte filmafsnit, og dermed lave sin egen film.

Tønder Forsyning tilbyder at stille med fagfolk til temaarrangementer om vand på kommunens skoler. Der er også mulighed for at se et vandværk og et renseanlæg. 

 

Der er sendt et brev ud til skolerne med information: læs brevet sendt til Børn og skoleforvaltningen.

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2017

 

   

   Husstandsomdelt december 2016:

    

   Indstik i folderen