Undgå flyveaske og ild


God idé at samle asken i en metalspand, indtil du er helt sikker på at den er kold!

Aske fra grillen og brændeovnen skal gøres våd og kold inden den samles i en plastpose der bindes, så den er lukket inden den kommes i affaldsbeholderen til dagrenovation. Herved undgår skraldemanden at få asken i hovedet, når han tømmer din dagrenovationsbeholder, og du sikrer at der ikke er gløder, der ulmer og udvikler sig til åben ild i containeren eller i renovationsbilen.

  • Asken skal være kold og våd
  • Samles i en lukket pose

Det samme gælder, hvis du vælger at aflevere asken på genbrugspladsen eller benytter dig af de nedgravede affaldsløsninger. 

 

 

 

Vandets vej - informationsfilm

 

Tønder Forsyning har, sammen med en række andre vandforsyninger, været med til at udvikle og finansiere en undervisningsfilm om det vand, der bruges som drikkevand og det vand, der er brugt som drikkevand.

 

Filmen kan ses og downloades fra http://vandfilm.vandetsvej.dk

Tønder Forsyning tilbyder at stille med fagfolk til temaarrangementer om vand på kommunens skoler. Der er også mulighed for at se et vandværk og et renseanlæg. 

  


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

   

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen