Gebyrændringer på spildevand

 

Vandafledningsbidraget er hævet med 3,63 kr. til finansiering af de tiltag, der er beskrevet i Tønder Kommunes forslag til Spildevandsplan 2012 – 2016.


I tabellen nedenunder ses gebyrerne på spildevandsområdet i 2012 og 2013.

 

 

Gebyr (kr. inkl. moms) 2012 2013
Spildevand (vandafgift, pr. m3) 32,50 36,13
Spildevand (fast afgift pr. stik)    568 585 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2014

 

   

 Folder for 2014: Husstandsomdelt