Forsyningens udbud vil fremover kunne læses på mercell.dk

 

 

Offentligt udbud –
Begrænset licitation med prækvalifikation:
Udbud af rammeaftale for ad hoc opgaver for vandforsyningen

 

18. juni 2013

Tønder Forsyning A/S, udbyder en rammeaftale for ad hoc renoverings/ etablerings opgaver ved opgravning og No-Dig for drikkevandsforsyningen. Rammeaftalen består i gravearbejdet/No-Dig, mens rør og svejseopgaven er bygherreleverance. Aftalen omfatter både planlagte opgaver og gravearbejde mv. ved brud.

Der udbydes en aftale for 3 år, med mulighed for 1 års forlængelse.
 

Tildelingskriteriet:
Det økonomiske mest fordelagtige/laveste pris.
 

Anmodningen om prækvalifikation skal sendes til:
Tønder Forsyning A/S
Stationsvej 5
6261 Bredebro
Att.: John Pies Christiansen
Mail: jpc@tonfor.dk
 

Tidsfrist:
Anmodningen skal være Tønder Forsyning i hænde senest 25. juni 2013, kl. 12.00.
 

Udvælgelseskriterier:
Det forventet, at der bliver prækvalificeret 6 virksomheder til at afgive tilbud. Ved udvælgelsen blandt de ansøgere/virksomheder der utvivlsomt har den tilstrækkelige økonomiske og tekniske kapacitet (formåen), vil ordregiver vælge de 6 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har den bedste økonomi og tekniske kapacitet med hovedvægt på den tekniske kapacitet, således der sikres den bedste konkurrence på opgaven.
 

Kontakt person:
Ved spørgsmål kontakt John Pies Christiansen, Tønder Forsyning på tlf. 8843 7500, mobil: 51 17 91 05, mail: jpc@tonfor.dk.

 

 

Indbudt Licitation til spildevandskloakering af 200 ejendomme i området Toftum/Juvre på Rømø


11. april 2013


Onsdag den 10. april 2013 blev der holdt indbudt licitation for spildevandskloakering af 200 ejendomme i området Toftum/Juvre på Rømø.
Entreprenørfirmaet Drengsted A/S kom med det billigste tilbud.
 

 

 

Udbudsannonce – Prækvalifikation: Design, dimensionering, levering og installation af pumpestationer til regn- og spildevandsanlæg


 

Offentlig licitation - Ny slamafvandingsbygning – Skærbæk renseanlæg


 

Offentlig licitation - Prækvalifikation: Tønder Renseanlæg, nyt forbehandlingsanlæg mv.


 

Offentlig Licitation - Rammeaftale omhandlende el-teknisk arbejde


 

Opgradering af slamafvandingsbygning – Tønder renseanlæg


 

3 EU-udbud på slamdisponering, fældningskemikalier og polymer


 

28. juni 2013

Udbud Skærbæk renseanlæg - polymer

Svarskrivelse på spørgsmål - nr. 4

 

 

 

Efter licitationen er opgaverne tildelt som følgende:

  • Fældningskemikalier: Levering af fældningskemikalier til fosforfjernelse er vundet af Kemira Water Denmark A/S.

 

10. august 2012

Rettelsesbrev nr. 2 vedr. udbuddet transport og slutdisponering af slam.
Svarbrev nr. 1 vedr. udbuddet transport og slutdisponering af slam.
 

31. juli 2012

Rettelsesbrev nr. 1 vedr. udbuddet transport og slutdisponering af slam.
Rettelsesbrev nr. 2 vedr. udbuddet levering af polymer.

 

16. juli 2012

I forbindelse med udbud om levering af polymer til slutafvanding af biologisk overskudsslam fremsendes hermed følgende supplerende dokumenter

 

 4. juli 2012

I forbindelse med udbud om levering af polymer til renseanlæg under Tønder Spildevand fremsendes hermed følgende supplerende dokumenter:

  • Plan for gennemførelse af fuldskalatest
  • Rettelsesblad no. 1 om fuldskalatest på Skærbæk renseanlæg
  • Svarskrivelse no. 1 vedrørende spørgsmål stillet til polymer udbud  

 

 15. maj 2012

1. Slamdisponering: Transport og slutdisponering af spildevandsslam.
2. Fældningskemikalier: Levering af fældningskemikalier til fosforfjernelse.
3. Polymer: Levering af polymer til slutafvanding af biologisk overskudsslam.
 

Tidsfrister:
Specifikationer og yderligere dokumenter fås hos udbyders kontaktperson:
jws@cowi.dk, att.: John Sørensen

Sidste frist for modtagelse af tilbud eller ansøgning om deltagelse er den 1. juni 2012 kl. 12:00

Tilbud skal sendes til:
Cowi A/S
Jens Chr. Skovs Vej 9
8000 Aarhus C
Att.: John Sørensen

 

 

Udbud af levering af vandmålere incl. komponenter til fjernaflæsning samt levering af data


 

Offentlig licitation – Indkøb af delvist nedgravet opsamlingsudstyr til dagrenovation og genbrugsmaterialer - afsluttet


 

EU-udbud på prøvetagning og laboratorieanalyser - afsluttet


 

Udbud af Rammeaftale for ad hoc entreprenørarbejder - spildevandsanlæg - afsluttet


 

Udbud af (1) Spuling og TV-inspektion, samt (2) Spuling og oprensning af kloak som rammeaftale(r) - afsluttet


 

Annoncering interesserede til udvikling af forbrugerafregningssystem - afsluttet


 

Udbud: kørsel af container tømning - afsluttet


 

Udbud: leasing af containere - afsluttetOplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2014

 

   

 Folder for 2014: Husstandsomdelt