Genbrugsordningen

 

Genbrugsordningen i Tønder Kommuner betyder for dig:

  • Du har en rumdelt genbrugsbeholder.
  • Du får din genbrugsbeholder tømt hver 4. uge.
  • Du skal køre beholderen frem til skel ved farbar vej senest kl. 6.00 på tømningsdagen.
  • Du kan tilmelde dig til hente-bringe ordningen, så du mod betaling får skraldemanden til at køre beholderen frem og tilbage. Det forudsætter, at adgangsforholdene er i orden.
  • Der er en beholderstørrelser 240 liters, du kan få en mere og det koster ikke ekstra, kun et udbringningsgebyr.
  • Du får en folder hvert år i december.

Boligforeninger og lignende kan vælge at få to 660 liters (ikke rumdelte).

Læs mere om genbrugsbeholderen med det blå låg.

 

Tønder Midtby

I midtbyen i Tønder er der husstande der ikke har en genbrugsbeholder, men er tilsluttet affaldsøer. Hver affaldsø vil består af 3 fraktioner – Restaffald/dagrenovation, Pap og aviser, Glas og dåser. Læs mere om affaldsøerne i Tønder midtby.

 

Sommerhuse

Har du et sommerhus på Rømø eller i Arrild Ferieby, så har du ikke en genbrugsbeholder. Derfor henvises der til de mindre miljøstationer der er opstillet til opsamling af det genanvendelige affald.

På siden Sommerhus og affald kan du læse mere om sortering og placeringen af miljøstationerne. Her er der også noget informationsmateriale hvis du udlejer dit sommerhus.

En "SMART" på Rømø    


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

   

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen