Hjælp til sortering

 

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt og vide, hvordan man kan komme af med det på den miljørigtige måde. Ved flere affaldstyper i det daglige huslige affald er der flere afleveringsmuligheder at vælge imellem.
 

Opslaget nedenunder skal ses som en hjælp til dig for at finde lige den afleveringsmulighed, der passer bedst til dig. Klik på overskriften og læs sorteringen og afleveringsmulighederne.
 

Under hver affaldstype vises der de muligheder, der er gældende for lige den affaldstype:

Dagrenovationsbeholderen eller
Genbrugsbeholder
Miljøkassen
Storskrald
Genbrugspladsen
Grenpladsen

 

På de øvrige sider under affald, kan du læse mere om de forskellige ordninger. Siden her vil løbende blive udvidet med flere affaldstyper.
 

Vigtige links:  www.sorterditaffald.dk   og   www.kendditaffald.dk
er begge sider der giver dybdegående informationer og råd om affaldssortering.
 

Miljøstyrelsen har lavet fire nye film for at guide danskerne om hvor rent skal sorteret affald være. Filmene kan ses her.

 

 

Dagrenovation - rest affald


 

Aske - støvende affald


 

Glasskår


 

Vinduesglas - planglas


 

Pap og papir


 

Plast og plastfolie


 

Glas og glasflasker


 

Metal og dåser


 

Kanyler


 

Medicinrester og emballagen


 

Kemikalierester - kemikaliedunke


 

Elektronik


 

Batterier


 

Fortrolige papirer


 

Storskrald - store ting


 

Haveaffald - græs og grene


 

JordOplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

   

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen