Storskrald

 

Storskrald er større effekter, som du vil bortskaffe som fx gamle genanvendelige sofa, reol, andre møbler, køleskabe, cykler, græsslåmaskiner etc.
Du kan enten selv køre det til en genbrugsplads, eller du kan vælge at lade os komme og hente det på din adresse. Ordningen kan bruges af alle private husstande og koster ikke ekstra.

 

Ønsker du afhentning af dit storskrald så kontakt Tønder forsyning, så vi kan aftale hvornår afhentningen kan ske, og om du er hjemme. Vi henter også gerne fra et dødsbo.

  • på afhentningsdagen skal tingene/effekterne stå klar ved dit skel eller i carporten, alt efter aftale.
  • ved emballering skal der benyttes klare sække eller åbne kasser. Affald i sorte sække medtages ikke.

 

Storskraldsordningen modtager ikke dagrenovation, miljøfarligt affald og de affaldstyper der hører til genbrugsbeholderen.

 


 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

  

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2017

 

   

   Husstandsomdelt december 2016:

    

   Indstik i folderen